Stirtonia alba Makhija & Patw.

Stirtonia alba ascospores

Ascospore

© Rick and Jean Seavey