Stirtonia coei ascospore + I

Stirtonia coei ascospore

© Rick and Jean Seavey